دانلود رایگان


بررسی جایگاه و نقش خاندان قراگوزلو در تحولات سیاسی، اجتماعی همدان از آغاز دوره¬ی قاجار تا انقلاب مشروطه - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی جایگاه و نقش خاندان قراگوزلو در تحولات سیاسی, اجتماعی همدان از آغاز دوره‌ی قاجار تا انقلاب مشروطه

دانلود رایگان بررسی جایگاه و نقش خاندان قراگوزلو در تحولات سیاسی، اجتماعی همدان از آغاز دوره¬ی قاجار تا انقلاب مشروطه چکیده

خاندان قراگوزلو از جمله خاندان­های مقتدر ترکمان به شمار می­روند، که نقش بسزایی در حوادث تاریخ معاصر کشور ما را ایفاء کردند. از جمله نقشی که در روی کار آمدن ایل قاجار برعهده داشته­اند و متعاقب آن نفوذ و اقتداری که به خاطر نزدیکی به کانون قدرت به دست آورده­اند.
مهمترین کانون قدرت خاندان مذکور شهر همدان بوده است، که در واقع پاداشی بود که در ازای خدمات شایان اُمرای این طایفه به سلاطین قاجار، به آن­ها اعطاء شده بود. حضور دیر پای این طایفه در شهر همدان باعث ایجاد تغییرات دامنه­داری در حوزه­های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این منطقه شده است.
شرح و توصیف تبارنامه این خاندان، اوضاع سیاسی و اجتماعی همدان در دوره­ی قاجار و نقش امرای خاندان مذکور در حوادث و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نتایج و تبعات آن مهمترین موضوعاتی می­باشد که در پژوهش کنونی، با تکیه بر منابع کتابخانه­ای و داده­های اسنادی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه.................................................................................................................. 2
1-2- طرح مساله و بیان آن............................................................................................ 3
1-3- سوالات تحقیق..................................................................................................... 5
1-4- اهداف تحقیق...................................................................................................... 5
1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................... 6
1-6- سابقه و ضرورت انجام تحقيق............................................................................... 6
1-7- فرضيه ها.............................................................................................................. 7
1-8- بررسی و نقد منابع............................................................................................... 8
1-8-1- تاریخ­های عمومی و سلسله­ای دوره­ی قاجار....................................................... 8
1-8-2- کتاب­های خاطرات........................................................................................... 8
1-8-3- مأخذ و مجموعه­های اسنادی............................................................................. 10

فصل دوم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همدان در دوره­ی قاجار
2- جغرافیای همدان...................................................................................................... 14
2-1- فرهنگ و زبان..................................................................................................... 14
2-2- عشایر استان همدان.............................................................................................. 15
2-3- مناطق چهارگانه و قدیمی همدان........................................................................... 16
2-3-1- درود آباد........................................................................................................ 16
2-3-2- بنه بازار........................................................................................................... 17
2-3-3- مختاران محلات دوگوران................................................................................. 17
2-3-4- منطقه­ی جولاهان.............................................................................................. 17
2-3-5- قریه­ی شورین.................................................................................................. 18
2-4- راسته بازارهای همدان........................................................................................... 19
2-5- اوضاع اجتماعی همدان......................................................................................... 20
2-6- اقشار اجتماعی همدان در دوره­ی قاجار................................................................. 20
2-6-1- حکومتی­ها....................................................................................................... 20
2-6-2- خوانین............................................................................................................ 21
2-7- خوانین قراگوزلو به دو تیره تقسیم می­شدند............................................................ 22
2-8- اعیان و اشراف..................................................................................................... 24
2-9- روحانیون............................................................................................................ 25
2-10- دهقانان و رعایا.................................................................................................. 27
2-11- اقلیت­های مذهبی............................................................................................... 28
2-12- اوضاع فرهنگی.................................................................................................. 31
2-13- مدارس همدان در دوره­ی قاجار.......................................................................... 33
2-13-1- مدارس خارجی همدان در دوره­ی قاجار.......................................................... 33
2-13-2- مدارس داخلی همدان در دوره­ی قاجار............................................................ 34
2-14- اوضاع اقتصادی................................................................................................. 36
2-15- اوضاع سیاسی.................................................................................................... 39

فصل سوم: اصل و نسب و تبار قراگوزلوهای همدان
3- قراگوزلوهای همدان................................................................................................. 43
3-1- حاجیلوها............................................................................................................ 44
3-2- مشهورترین امرای اربعه قراگوزلو........................................................................... 51
3-3- محمد باقر خان قراگوزلو...................................................................................... 53
3-4- عاشقلوهای همدان................................................................................................ 55
3-4-1- رستم خان قراگوزلو.......................................................................................... 55
3-4-2- امیرتومان قراگوزلو .......................................................................................... 57
3-4-3- عبدالعلی خان منصورالدوله قراگوزلو.................................................................. 61
3-5- خاندان امیرافخم شورینی....................................................................................... 62
3-5-1- زین ­العابدین خان حسام­الملک شورینی............................................................. 62
3-5-2- غلامرضا خان احتشام­الدوله شورینی................................................................... 65
3-5-3- غلامعلي­ خان حسام الملک سوم شورینی ........................................................... 65
3-6- مباشران............................................................................................................... 66
3-6-1- اقبال الممالک .................................................................................................. 66
3-6-2- مسعودالملک................................................................................................... 66
3-6-3- ميرزا علي ­مظهر............................................................................................... 66
3-6-4- ميرزا اسدالله خان معزز السلطان......................................................................... 66
3-7- خاندان بهاء الملک آبشيني..................................................................................... 67
3-8- آبشينه................................................................................................................. 67
3-9- شاخه ضياءالملک­هاي همداني............................................................................... 68
3-9-1- حسين ­قلي­ خان همداني................................................................................... 68
3-9-2- اميرتومان حسينعلي خان ضياءالملک دوم........................................................... 69
3-10- شاخه بهاءالملک­هاي همداني............................................................................... 71
3-10-1- عليقلي­ خان بهاءالملک دوم............................................................................ 71
3-11- سنگستاني هاي همدان......................................................................................... 72
3-11-1- فضل الله خان ميرپنج انتصارالملک.................................................................... 73
3-11-2- محمد باقرخان عنايت السلطنه سنگستاني........................................................... 73
3-12- مباشران............................................................................................................. 74
3-12-1- حاجي ميرزا نصرالله مباشر............................................................................... 74
3-12-2- محمدخان ميرپنج تفريجاني............................................................................. 75
3-12-3- مفخم السلطان................................................................................................. 75
3-13- خاندان اميرنظام لتگاهي....................................................................................... 75
3-13-1- اميرتومان عبدالله خان ساعدالسلطنه................................................................... 76
3-13-2- محتاج­علي­ خان اجلال­الممالک........................................................................ 76
3-13-3- منصورعلي سردار اکرم دوم............................................................................. 77
3-14- خاندان ناصر­الملک بهاری................................................................................... 77
3-14-1- میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک دوم................................................................ 77فصل چهارم: نقش خوانین و امراء قراگوزلو در تحولات سیاسی و اجتماعی همدان
4- نقش امرای قراگوزلو در روی کار آمدن سلسله­ی قاجاریه............................................ 83
4-1- همدان در عهد مشروطیت..................................................................................... 86
4-2- شورش نان­ خواهی و نقش امرای قراگوزلو در این حادثه......................................... 90
4-3- دسیسه خوانین قراگوزلو علیه وکیل­الرعایا............................................................... 97
4-4- همدان در دوران استبداد صغیر.............................................................................. 101
4-5- شورش ابوالفتح میرزا سالارالدوله .......................................................................... 108
4-6- نقش خاندان قراگوزلو در تحولات فرهنگی شهر همدان........................................... 114
4-7- محتویات کتابخانه­ی اعتمادیه همدان....................................................................... 117

نتیجه­گیری.................................................................................................................... 119
منابع و مأخذ ............................................................................................................... 122
ضمائم (تصاویر و اسناد)................................................................................................ 127
همدان


قاجار


مشروطیت


قراگوزلو


حاجیلو


ناصرالملک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سلولهای خورشیدی

پخش کننده ی موسیقی

پاورپوینت کارگاه ارزشیابی و بهسازی کارکنان دولت

تحقیق در مورد متابولیسم آفت کش ها در گیاهان بلندتر 16 ص

پاورپوینت عمارت مسعودیه

متن کامل سخنراني سيدحسن نصر الله به مناسبت شهادت عماد مغنيه

دوچرخه سواری

مقاله بحران اقتصادي

دوچرخه سواری

تحقیق درباره بررسي ميزان ارتقاء بهره وري در شركت وزين بار پس از بكارگيري مدل تعالي سازماني EFQM